13.01.2010 12:17

Akademické gymnázium Praha

komise českého jazyka Akademické gymnázium

 VELMI STRUČNÉ POZNÁMKY K NOVÉ MATURITĚ

Nová maturita z čj

Co se nám nelíbí:

  

  1. Nekoncepčnost- jedná se o odtržený krok nedořešený v rámci celé soustavy vzdělávání, proč, když není vyřešena ani prostupnost mezi základními, středními a vysokými školami. Nevěříme, že VŠ budou respektovat při přij.zk. tuto podobu maturity.
  1. Centralizace vedoucí k nivelizaci a snížení úrovně vzdělání: např. 2 úrovně pro všechny typy stř. škol, (gymnazisté si též mohou vybírat základní úroveň)

učňovské obory a mnohé odborné školy si budou stěžovat, že je to moc, pro kvalitní gymnázium tristní – jak může student gymn. absolvovat administrativním dopisem? Kde je možnost ocenit výjimečný výkon, když se všichni shodujeme, že 1 může dostat za svůj výkon žák, který by v naší maturitě dostal třeba za 3?

ještě k centrálně zadávaným písemným tématům – ztratí se možnost profilovat studenta té či oné školy – máme mnoho speciálních seminářů – stát a právo, filosofie, ekonomie, mezinárodní vztahy, biologie, chemie, matematika,... děti jsou úspěšné v soutěžích, vždy jsme se snažili, aby témata mat. prací odrážela jejich zájmy, dávala jim prostor, (na zdravotnické škole by jistě také uvítali témata ke svému oboru, šikovný učeň může naopak psát administrativní dopis, bude ho potřebovat víc než úvahu nad ekologií.)

A ještě!!! Kolik dětí napíše v malinkém odstavci, který má vymezen časem a limitem doporučených slov, úvahu, esej,...?

 

  1. Organizační problémy i pro školy, nejen pro koordinaci celé maturity v ČR. Dva měsíce se budou točit kolem maturit – u nás dosud soustředěně a v klidu: 1 den písemky a1 týden v květnu ústní. Velká zátěž pro učitele, nekonečné opravování, mnoho částí, rozbitá výuka v ostatních ročnících, oprava maturitních písemných prací musí být hotova do 10 dnů, přičemž písemná práce se píše jako poslední, jak to bude s přijímacími zk., když maturita bude končit kolem 20.6.?
  2. s tím souvisí - nepřehlednost celé maturity z čj 3 části, vlastně budeme skutečně dva měsíce jen maturovat (včetně června). Kdy se budou studenti připravovat na přijímačky? Nebo snad organizátoři doufají, že medicína bude přijímat na základě jedničky z češtiny ve státní maturitě?
  3. FINANCE!!!!! Spočítal někdo, kolik peněz bude TRVALE odsávat tento podnik z peněz státního rozpočtu – v době, kdy chybí zoufale peníze pro školství?

Spočítejte si laskavě jen centrální opravu didaktických testů, někomu je samozřejmě nutno dobře zaplatit zadání (aby nebyl zkorumpovatelný!).

            CISKOM, CERMAT,... černé díry pro finance! TRVALE!

             Spočítejte, co bude stát školu   - jen papír na nekonečné kopie – co k tomu řekne    zelený Liška, který např. odsouhlasil, aby se každá písemka žáka okopírovala?

 

  1. Systém hodnocení písemné a ústní zkoušky je nastaven špatně. Proč dávat jasná pravidla, když to jde složitě? K čemu je rozlišování lexikálních, syntaktických a stylistických chyb komplikovaně označovaných číslicemi a písmeny, navíc zapsaných v podivné tabulce? Jde o neskutečné přetěžování opravujícího, aniž by to pro objektivní hodnocení práce mělo význam. Dosud jsme hodnotili dohromady myšlenkovou a jazykově stylistickou úroveň práce a poté jsme přidali úroveň gramatickou. Dle přehledné tabulky O. Hausenblase (viz příloha).

 

  1. Ústní zkouška – opíráme se o názor oficiální autority, Pavla Janouška, ředitele Ústavu pro českou literaturu, který brilantně argumentuje proti navrhované nové maturitě postavené na seznamu 30 knih. Úkolem literární výchovy je přece učit myslet, což bez znalosti kontextu nejde. Jestli si myslí autoři NM, že zmizí biflování, určitě nezmizí, jen se budou nesmyslně biflovat dílčí a vytržené informace a souvislosti zmizí úplně.

 Studenti musí nutně pochopit přínos takových osobností, jako byl Hus, Komenský, Dobrovský, Jungmann, Palacký,...,i když od nich pravděpodobně nic číst nebudou.   Navíc seznamy knih budou vždy nutně omezené, řada skvělých knih se studentům touto formou nenabídne, znevýhodněni tak budou možná ti nejpřemýšlivější z nich. Od čtení to spíš odrazuje, doposud u maturity platilo, že čím víc student přečetl, tím lépe. Teď je omezen na 30 knih. 

Navíc! Pracovní listy musí být jednotným typem písma, tudíž – chce-li si je myslící kantor připravit sám – musí všechny ukázky z lit. a nel. ukázek buď přepsat, či složitě skenovat a upravovat.       

 

  1. Školení – složitá, časově náročná, zmatečná organizace.

Sám jazyk dokumentů lze použít k demonstraci, jak by se v češtině srozumitelně, jasně a s nárokem na jistou dávku elegance a vkusu psát nemělo, o dopisech ve formě mailů ani nemluvím.

 ŘEŠENÍ

 

Buď zrušit (což vzhledem k vydaným a rozplynulým prostředkům asi nepůjde), ale byla by to pro zúčastněné (učitele a studenty) ú l e v a,

nebo alespoň zjednodušit   - což třeba nechat didaktický test? Nenutit se do centrálních témat, většinou dosti primitivních nebo nevhodných z těch či oněch důvodů?

komise českého jazyka Akademické gymnázium, prosinec 2009

(Marie Bicková, Jana Holanová, Martina Kargerová, Veronika Pešatová, Zuzana Pipková)

 

—————

Zpět


Kolegové, široká veřejnosti - rozhodli jsme se veřejně projevit svou nespokojenost se situací kolem státních maturit. K našemu protestu se připojili pedagogové z celé republiky. Státní maturita byla přesto spuštěna. Čeká nás nelehké období boje za kvalitu českého vzdělávání a vzdělání. Stojíme proti aroganci úředníků a moci peněz. Naše odborné názory jsou zlehčovány, či dokonce přehlíženy. Přesto nerezignujeme. Budeme i nadále pravdivě informovat veřejnost o skutečném stavu věcí. Počítáme  s vašimi přispěvky. Ty prosím posílejte na email novakova@mgo.cz