03.12.2009 09:00

Dopis paní ministryni 28.11.2009

Vážená paní ministryně,

           přestože jste mě v dopise paní poslankyni Němcové označila před časem / paní poslankyně mi Váš dopis přeposlala/ jako notorického stěžovatele na státní maturity, který používá pouze své subjektivní argumenty, dovoluji si Vás velmi krátce oslovit. Zúčastnil jsem se školení hodnotitelů budoucí maturitní zkoušky a musím konstatovat, že od roku 2006 - kdy jsem byl školen poprvé - se nezměnilo vůbec nic. Stále je připravována písemná zkouška z českého jazyka, kde bude maturant zcela nesmyslně sešněrován 200 slovy, stále není a nebude odstraněn subjektivní prvek při opravování písemné práce. Práci sice hodnotí dva hodnotitelé, ale - 1. jsou oba ze stejné školy, tj. budou se dívat na svoje studenty jinak než na cizí  2.pokud jsme nacvičovali opravu práce, tak se učitelé z gymnázií lišili i o 100% od učitelů učilišť a odborných škol. Rozdíl v kvalitě studentů je tak značný, že nejde objektivně posoudit budoucí písemnou maturitní práci. Jenom pro zajímavost- v mé skupině bylo celkem 21 učitelů, všichni naprosto do jednoho zděšeni z toho, jakým způsobem se maturita připravuje.Ani jeden z nich nesouhlasil se současnou podobou. Všichni chápeme, že maturita ve státní podobě je nutná, ale současně není možné ji dělat tímto způsobem a také není možné opět přesouvat odpovědnost na jednotlivé školy. Původní vize byla jasná - zvýšit úroveň maturity, oddělit zrna od plev a odstranit subjektivní prvek hodnocení. Nestalo se tomu tak ani v jednom bodě. Státní maturita jen dokončení beznadějného tápání, ve kterém se současné školství nachází. V konečném důsledku půjde o naprostou degradaci maturity na doplňovačku či křížovku a o další snížení úrovně maturitní zkoušky.
          Zkuste si někdy ve svém programu najít čas a bez ohlášení přijet na školení hodnotitelů státní maturity z českého jazyka, podívat se na úroveň školení - opakování věcí, které si najdeme na internetu, nic nového, jen ztráta času pro obě strany - a zkuste si tam pohovořit s řadovými kantory, praktiky-češtináři, jak jsou spokojení s přípravou státní maturity. Toho se asi nedočkáme, nebo se mýlím?
                           S pozdravem

                                                                                Milan Kulhánek

 

—————

Zpět


Kolegové, široká veřejnosti - rozhodli jsme se veřejně projevit svou nespokojenost se situací kolem státních maturit. K našemu protestu se připojili pedagogové z celé republiky. Státní maturita byla přesto spuštěna. Čeká nás nelehké období boje za kvalitu českého vzdělávání a vzdělání. Stojíme proti aroganci úředníků a moci peněz. Naše odborné názory jsou zlehčovány, či dokonce přehlíženy. Přesto nerezignujeme. Budeme i nadále pravdivě informovat veřejnost o skutečném stavu věcí. Počítáme  s vašimi přispěvky. Ty prosím posílejte na email novakova@mgo.cz