14.04.2011 14:28

Maturita je zkouška čtenářské gramotnosti

Bez komentáře
Maturitní zpravodaj 9/2011

Požadavek odborníků:
Příliš velká část otázek je věnována znalosti práce s textem. Žádoucí je, aby alespoň test ve vyšší úrovni obtížnosti byl zaměřen na literární historii.

Rozhodnutí o akceptaci: neakceptováno

Zdůvodnění, proč neřešit:
Koncepce didaktického testu bude zachována. Celá výuka češtiny je založena na čtenářské gramotnosti a pokud není, je to v zásadě v rozporu s pedagogickými dokumenty a RVP; test je založen na čtenářských dovednostech a práci s texty, ověřuje primárně dovednosti, nikoli znalosti. Literární historie je předmětem ověřování ústní formou zkoušky.

 

Komentář: Minimálně poslední věta je lež.

—————

Zpět


Kolegové, široká veřejnosti - rozhodli jsme se veřejně projevit svou nespokojenost se situací kolem státních maturit. K našemu protestu se připojili pedagogové z celé republiky. Státní maturita byla přesto spuštěna. Čeká nás nelehké období boje za kvalitu českého vzdělávání a vzdělání. Stojíme proti aroganci úředníků a moci peněz. Naše odborné názory jsou zlehčovány, či dokonce přehlíženy. Přesto nerezignujeme. Budeme i nadále pravdivě informovat veřejnost o skutečném stavu věcí. Počítáme  s vašimi přispěvky. Ty prosím posílejte na email novakova@mgo.cz