14.04.2011 12:11

Odborná připravenost nové maturity

Novou maturitu tvoří amatéři a podvodníci . Jak jinak si vysvětlit, že se v cermatovských vzorových testech napříč předměty objevují otázky s chybami (nejen formálními) a že autoři testových otázek vykrádají cizí texty - viz. zjištění kolegů dějepisářů, že text nepochází z databáze Cermatu, jak bylo uvedeno, ale je opsán z wikipedie (Senát - 12. 4. 2011). Již tato skutečnost - ukradení cizího díla - by pro normálního studenta VŠ znamenala konec studia a pořádnou ostudu. Spolupracovníci Cermatu za to ale dostanou finanční odměnu.

Proč jsou autoři testů chráněni smlouvami a zveřejnění jejich jmen není možné?

Kdo ve skutečnosti připravuje tak zásadní materiály?

Z jakých studií a koncepcí vychází?

Jaká je jejich odborná praxe?

Proč na tyto otázky Cermat odmítá odpovídat?

 

—————

Zpět


Kolegové, široká veřejnosti - rozhodli jsme se veřejně projevit svou nespokojenost se situací kolem státních maturit. K našemu protestu se připojili pedagogové z celé republiky. Státní maturita byla přesto spuštěna. Čeká nás nelehké období boje za kvalitu českého vzdělávání a vzdělání. Stojíme proti aroganci úředníků a moci peněz. Naše odborné názory jsou zlehčovány, či dokonce přehlíženy. Přesto nerezignujeme. Budeme i nadále pravdivě informovat veřejnost o skutečném stavu věcí. Počítáme  s vašimi přispěvky. Ty prosím posílejte na email novakova@mgo.cz