25.09.2009 11:27

Připomínky ke školením - státní maturita (text petice)

 

Připomínky ke školením – státní maturita

1.

Školení ke státním maturitám je přípravou pouze na organizační zabezpečení průběhu a na technické aspekty hodnocení jednotlivých částí státních maturit. V žádném případě není a nebude přínosem pro oborovou odbornou úroveň, metodickou, didaktickou či výchovnou fázi naší práce. Nelze proto absolvování těchto a podobných kurzů spojovat s odbornou přípravou pedagoga na jeho práci. Takový postup je dle našeho výkladu protiprávní.

2.

Je-li státní maturita technicky a organizačně tak náročná, že bude vyžadovat pravidelné, opakované a trvalé nároky na přípravu učitelů, kteří budou pro firmu Cermat dlouhodobě provádět organizační činnost v rámci státních maturit, je nutné nejprve zajistit, aby tyto nadstandardní služby poskytované školou, potažmo učiteli, byly trvale učitelům daných předmětů hrazeny. Forma nenárokové složky je nepřijatelná, neboť v tomto případě odporuje principu rovnosti před zákonem, protože učitelé jiných předmětů nebudou mít prokazatelně trvale vyšší stupeň náročnosti své práce, při stejném platovém zařazení a přímé i nepřímé vyučovací povinnosti. (Učitelé mají odpracovat to, co ve skutečnosti patří do kompetence zadavatele – Cermatu, který je za tvorbu a organizaci státních maturit honorován.)

3.

Školení daného obsahu ukončené dva roky platným certifikátem jsme již všichni absolvovali. Jeho praktický přínos byl nulový, realizovat další podobná školení ve fázi, kdy nebyla ke zdárnému konci přivedena ani část generálky, je naprosto zbytečné.

4.

Odmítáme podstoupit školení dva kalendářní roky před plánovaným spuštěním maturit, neboť prokazatelně se již v minulosti několikrát během tak dlouhé doby koncepce státních maturit připravovaných Cermatem výrazně změnila.

5.

V naprosto zoufalé finanční situaci jak celého rezortu, tak především jednotlivých pedagogických pracovníků kategoricky odmítáme princip – za méně peněz více povinností a práce nesouvisející s přímou ani nepřímou vyučovací povinností či dalším vzděláváním v příslušné aprobaci.

6.

Aby mohly být realizovány nové státní maturity, byla zřízena specializovaná instituce Cermat, která proinvestovala několik set milionů korun ze státních prostředků a eurofondů. Na školy dosud žádné z těchto prostředků nedorazily. Nevidíme jediný důvod, proč by učitelé škol měli suplovat povinnosti této instituce a realizovat některou z fází státní maturity. Již několik let je doslova porušován zákon, kdy nad rámec našich pracovních povinností jsou školy a jejich zaměstnanci pověřováni ověřováním něčeho, co dosud nenalezlo svůj jasný obsah a formu. Je tím zbytečně narušována nejen výuka, ale i důvěra veřejnosti v odborné schopnosti tzv. tvůrců nové státní maturity. 
O promrhaných finančních prostředcích nehovoříme. Připravovaná česká státní maturita není nic jiného, než co bylo vyjádřeno vtipně a moudře v klasické české pohádce – Obušku z pytle ven – „Jitrnice, kterou svět neviděl“. Bohužel, učitelé si opět musí nechat zajít chuť, o jitrnici se již podělili ti ostatní. Nemáme jinou šanci, než přejít ke klidné pasivní opozici a formou zaměstnanecké neposlušnosti tento šlendrián dále nepodporovat.

 Co požadujeme a k čemu vyzýváme?

     Nahlas říkáme to, co již dlouho všichni zainteresování vědí: nová státní maturita je jen jedním z dalších povedených tunelů, který vyvedl, odvádí, a co je nejhorší, trvale bude vysávat desítky a posléze v součtu stovky milionů z rozpočtu rezortu školství a to prostřednictvím společnosti Cermat, která zadává lukrativní zakázky dodavatelským soukromým subjektům. Tyto peníze nejsou a nebudou vynaloženy na zkvalitnění vzdělávacího systému v žádném z jeho složek. Paradoxem je, že tu nejdůležitější část práce, vlastní průběh, opravy a hodnocení zajistí pedagogové zadarmo (Přesněji – téměř zadarmo!) a v čase, který za „normálních okolností“ věnují přípravě výuky a sebevzdělávání v oboru a který jim díky „celoživotnímu“ školení společností Cermat bude trvale chybět.   

     Je evidentní, že nejvíce ušetří rezort školství tím, že celý nesmyslný projekt zruší a přestane strašit tím, že bude nutno vrátit prostředky, které byly již promrhány z evropských fondů. Jde jen o zlomek toho, co všechny občany České republiky takto tunelově koncipované státní maturity budou stát v budoucnosti.

     Žádáme seriózní a objektivní hodnocení skutečného přínosu nových státních maturit a především finanční analýzu přiměřenosti nákladů a celospolečenského významu. Taková nezávislá hodnocení však nemohou provádět ti, kteří z přípravy maturity již dlouho profitují.

     Ze všech těchto důvodů se odmítáme účastnit další (již kolikáté) vlny školení a nehodláme se tak dále podílet na finanční destabilizaci ministerstva školství, které nemá prostředky na udržení stávající hladiny našich platů, ale má prostředky na financování těchto aktivit.

            Tentokrát jsme rozhodnuti svá práva a stanoviska hájit.

                                                                            Komise cizích jazyků

                                                                            Komise jazyka českého a literatury Matiční gymnázium v Ostravě

—————

Zpět


Kolegové, široká veřejnosti - rozhodli jsme se veřejně projevit svou nespokojenost se situací kolem státních maturit. K našemu protestu se připojili pedagogové z celé republiky. Státní maturita byla přesto spuštěna. Čeká nás nelehké období boje za kvalitu českého vzdělávání a vzdělání. Stojíme proti aroganci úředníků a moci peněz. Naše odborné názory jsou zlehčovány, či dokonce přehlíženy. Přesto nerezignujeme. Budeme i nadále pravdivě informovat veřejnost o skutečném stavu věcí. Počítáme  s vašimi přispěvky. Ty prosím posílejte na email novakova@mgo.cz