13.01.2010 12:20

Střední škola cestovního ruchu, s.r.o., Rožnov pod Radhoštěm

autorka: Kristýna Porubová

1) Jak školení probíhá?
Inu, trvá asi 4 hodiny. Prozatím jsme s kolegy absolvovali část hodnocení písemné práce - cizí jazyky a čeština. Během výše uvedené doby opravujeme jednu vzorovou práci za druhou, pak se nám přečte oficiální oprava od hodnotitelů z CERMATU. A našim úkolem je dosáhnout shodného počtu bodů.

2) připomínky a náměty:
a) Proč není písemná práce hodnocena centrálně? Z jakého důvodu?
b) Chyby při stanovení chyb (konkrétně např. NJ, kdy nám bylo tvrzeno, že "aby" po slovese "bitten" se vyjadřuje pomocí spojky "damit"; anglicismy - v současné němčině již jev naprosto běžný - považovány za chyby atd.)
c) On- line školení: Na cizí jazyky dotace asi 16,5 h. Na češtinu asi 12,5 hod. Dle vyjádření kolegyně bylo 2. prezenční školení CJL shodné s tím, co jsme absolvovali formou e-learningu.
d) Oprava slohovek v češtině má jeden háček - vágní kritéria (počty chyb, na základě kterých se stanovuje bodové ohodnocení, by si měla každá škola stanovit sama). Dle mého názoru pak celé centrální opravování postrádá smysl, je nefunkční.
e) Lektoři nejsou bohužel často schopni adekvátně zodpovědět naše dotazy. Prostě proto, že sami neví. Nebyli informováni.
f) Školení = dojíždění, nahrazování vyučovacích hodin, obrovská časová investice ( např. já po tolika hodinách e-learningu připočtu ještě 4X4 hod školení němčina, 3X4 hod čeština).
g) Finanční ohodnocení žádné.

3) Celkově:
Na základě absolvovaných seminářů Hodnotitel písemné práce je zřejmé, že pokud nebudou práce opravovány centrálně, nebude dosaženo kýžené objektivity.
Výsledkem bude pouze snížení úrovně maturitní zkoušky , u cizích jazyků pak jednoznačně potlačení odbornosti u odborných typů škol (včetně naší).
Celková NEPŘESVĚDČIVOST a negativní dojmy z absolvovaných školení. O připravenosti nových státních maturit silně pochybujeme.

4) Návrh:
Disponujeme VŠ vzděláním, proto si troufáme tvrdit, že by nám k osvojení si "nových trendů" v opravování namísto zmatených školení postačily písemné instrukce v podobě e-mailu.


Kristýna Porubová
Střední škola cestovního ruchu, s.r.o.
 

—————

Zpět


Kolegové, široká veřejnosti - rozhodli jsme se veřejně projevit svou nespokojenost se situací kolem státních maturit. K našemu protestu se připojili pedagogové z celé republiky. Státní maturita byla přesto spuštěna. Čeká nás nelehké období boje za kvalitu českého vzdělávání a vzdělání. Stojíme proti aroganci úředníků a moci peněz. Naše odborné názory jsou zlehčovány, či dokonce přehlíženy. Přesto nerezignujeme. Budeme i nadále pravdivě informovat veřejnost o skutečném stavu věcí. Počítáme  s vašimi přispěvky. Ty prosím posílejte na email novakova@mgo.cz