26.10.2009 16:27

Zpráva předsedkyně KROS Mgr.Dagmar Regelové

Dámy a pánové, vážené kolegyně, kolegové,
byť někteří skeptici nepodpořili naší petici "Vzděláváním proti krizi" cca 100 000 podpisů nese své ovoce. V příloze Vám zasíláme usnesení Výboru pro vzdělání vědu, kulturu, lidská práva a petice ze dne 8. 10. 2009 (Senat.pdf (627,1 kB) Bude veřejné slyšení v Senátu, a to 1. 12. 2009. Veřejné slyšení ve Sněmovně v Petičním výboru bude 10.11. 2009.

Přesně "v duchu vystoupení" p. ministryně Kopicové v Otázkách a odpovědích V. Moravce (pochvala spolupráce s ČMOS PŠ, iniciativ a přístupů odborů, svých vlastních, s jediným cílem - vzdělání je priorita, peníze se musí najít!) dává MŠMT do vnějšího připomínkového řízení novelu nařízení vlády o míře vyučovací povinnosti (12806_Pripominkove_rizeni.zip (71,6 kB), a to takto:

1) Materiál nebyl projednám s odbory, tak jak je ujednáno v Dohodě, tzn. ještě před předáním do vnějšího připomínkového řízení.
Ta "dobrá vůle" šla dokonce tak daleko, že náš svaz tento návrh nedostal ani oficiálně z MŠMT, což považujeme za porušení sociálního smíru!

2) MŠMT "zcela v duchu" vystoupení p. ministryně Kopicové řeší tedy nedostatek peněz pro svůj rezort "zcela obdivuhodným způsobem" - Za méně peněz - více práce !!!!!

3) V době, kdy je navrhováno snížení objemů prostředků na platy, naše ministerstvo situaci "řeší" a navrhuje zvýšení úvazků! Naprosto
amorální, odsouzeníhodný přístup !!!!

4) Přitom tento postoj našeho ministerstva včele s paní Kopicovou nemůžeme ani považovat za "originální", "originální" byl jeho přístup za vedení Pilipa a my určitě nikdy nezapomeneme, jak rychle se jejich "originalita" rozplynula a vraceli úvazky zpět na původní míru.

Vážení, doufám, že je Vám všem zcela jasné, že odpověď na přijetí takovéto novely je zcela jednoznačná - stávková pohotovost, celoplošná stávka!

V příloze máte veškeré materiály, o kterých hovořím výše (Srovnani_rgs_podlekap.pdf (406,9 kB) (Záviry_z_jednání_RHSD.doc (28,5 kB). Očekávám Vaše vyjádření, Vaše návrhy a stanoviska.

Vyhodnocení petic provedeme v příštím týdnu, oficiální formou.

Zatím pouze vřelé díky za podporu, solidaritu a hlavně projev osobního vnímání úlohy vzdělanosti v naší zemi.

Děkuji,

s úctou
Mgr. Dagmar Regelová

předsedkyně KROS PŠ MSK
a OROS PŠ Karviná
 

—————

Zpět


Kolegové, široká veřejnosti - rozhodli jsme se veřejně projevit svou nespokojenost se situací kolem státních maturit. K našemu protestu se připojili pedagogové z celé republiky. Státní maturita byla přesto spuštěna. Čeká nás nelehké období boje za kvalitu českého vzdělávání a vzdělání. Stojíme proti aroganci úředníků a moci peněz. Naše odborné názory jsou zlehčovány, či dokonce přehlíženy. Přesto nerezignujeme. Budeme i nadále pravdivě informovat veřejnost o skutečném stavu věcí. Počítáme  s vašimi přispěvky. Ty prosím posílejte na email novakova@mgo.cz