04.12.2009 10:52

Dopis ústřednímu vedení odborů - 25.11.2009

Vážený pane předsedo, vážené paní kolegyně,

dovolte, abychom v souvislosti se setkáním na naší škole vznesli dva dotazy.

První se týká záležitosti se školeními Cermatu k Nové maturitě. Velmi bychom uvítali, pokud byste nám mohli zaslat právní rozbor této problematiky v co nejdříve možném termínu. Tato naléhavost vyplývá z toho, že k naší výzvě se již připojila řada škol a jednotlivců, a na tyto pracovníky je vyvíjen ze strany vedeníškol tvrdý nátlak k účasti na těchto školeních.

Tato školení probíhají pod vedením a pro firmu Cermat, což není pro nás žádný zaměstnavatel, ve volném čase, zdarma, u online internetového školení jde nejen o práce po odpoledních ve všední dny, ale i o práce o víkendech a na vlastních prostředcích (internetové připojení, počítač). Nejasná je také koncepce certifikátů - proč mají mít jen krátkodobou platnost ( už jednou nám tato platnost propadla), a proč máme v budoucnu vykonávat zdarma práci pro tuto firmu (zadávání a hodnocení písemných i ústních maturit), případně za nejasný slib odměn, které by nešly z balíku peněz navíc, ale na úkor odměn jiných kolegů.

Náš názor je, že by firma Cermat měla uzavřít s každým pracovníkem, který by zadával jejich testy a následně příp. opravoval výsledky, příslušné smlouvy, uvádějící mj. obsah činnosti a konkrétní odměnu, včetně školení pro danou práci. A tyto odměny by neměly jít z rozpočtů škol na nenárokové složky mzdy, ale z rozpočtu Cermatu.

Související otázkou je také, zda vlastnictvím certifikátu zadavatele či hodnotitele Nové maturity může ředitel podmiňovat i samotné pokračování zaměstnaneckého poměru pracovníka, příp. sloužit mu jako záminka neudělování odměn (~ byť skrytá). Domníváme se, že takový certifikát není součástí požadavků na kvalifikaci učitele.

Nicméně, pro obranu vúči výše uvedenému nátlaku vedení škol, potřebujeme nejen naše názory, ale také kvalifikovaný právní rozbor, který bude i podkladem pro případné soudní spory (~ min. hrozbami soudních sporů). Upřímně, členové odborů takovou pomoc očekávají, setkáváme se s názory našich kolegů, že pokud by se pracovník nemohl o odbory opřít, pak nemá smysl, aby v nich setrvával.

Druhá věc, na kterou se chceme dotázat, je vývoj situace ohledně mezd, jak postupují vaše neveřejná jednání. Dle informací v médiích se např. odbory policie ve spolupráci s odbory hasičů připravují na akce proti jejich snížení. V té souvislosti nás napadá obava, abychom nedoplatili na to, že neexistuje podobný veřejný tlak spojený se školstvím. Na jednu stranu chápeme, že mohou existovat delikátní neveřejná jednání a křehká spojenectví a sliby, na druhou stranu ale také platí, že kdo je razantnější a důraznější, vydobude si více, než někdo, kdo je (byť možná jen zdánlivě) potichu a jeví se protistraně jako bezzubý. S tím souvisí i to, abychom v případě nepříznivé situace nepromeškali vhodný okamžik pro burcování kolegů a zahájení příslušných aktivit.

K tomuto si dovoluji připojit svůj osobní názor - že by možná nebylo od věci vyjádřit naše očekávání do budoucna - pokud by rovnou nešlo zvýšit mzdy od ledna 2010, že pak v následujících letech očekáváme každoroční růsty tabulkových mezd minimálně o 10% pro kompenzaci výpadku v růstu mezd za poslední cca 3-4 roky. Není přece možné, abychom měli stále plat na úrovni prodavačů v supermarketu, skladníků ve skladu či pod úrovní zdravotních sester.

Předem velmi děkujeme za odpověď.

S pozdravem

PaedDr. Vlastimil Moravec
Matiční gymnázium v Ostravě
člen výboru ZO

—————

Zpět


Kolegové, široká veřejnosti - rozhodli jsme se veřejně projevit svou nespokojenost se situací kolem státních maturit. K našemu protestu se připojili pedagogové z celé republiky. Státní maturita byla přesto spuštěna. Čeká nás nelehké období boje za kvalitu českého vzdělávání a vzdělání. Stojíme proti aroganci úředníků a moci peněz. Naše odborné názory jsou zlehčovány, či dokonce přehlíženy. Přesto nerezignujeme. Budeme i nadále pravdivě informovat veřejnost o skutečném stavu věcí. Počítáme  s vašimi přispěvky. Ty prosím posílejte na email novakova@mgo.cz