Připomínky ke školením - státní maturita

14.04.2011 15:11

Ekonomické zájmy nad zájmy žáků

Přípravě žáků na maturitu se věnuje řada soukromých institucí, které mají samozřejmě zájem na tom, aby se projekt udržel co nejdéle. Stejně tak firmy, které se na nové maturitě přiživí v rámci vybavení Cermatu, škol, reklamě a PR, tisku testů, rozvozu, atd. To vše je důležitější, než názory...

Celý článek

—————

14.04.2011 14:59

Maturitu zajišťuje státní firma?

Přestože Cermat je oficiálně státní, novou maturitu zajišťují firmy soukromé - vybavení tiskárny, balení testů, rozvoz testů (cca 58 milionů), technologie zajišťující zpracovní dat, vybavení škol technikou, ... Zatímco školám chybí peníze na pomůcky, exkurze, vzdělávací akce, platy, kroužky,...

Celý článek

—————

14.04.2011 14:48

Neprůhlednost nové maturity

1. Nevýhodné zakázky státu - nikdo nebyl potrestán. 2. Neschopnost vypovědět nevýhodné smlouvy  - ale pokud jsou v rozporu se zájmy státu, musí být vypověditelné. 3. Utajování spolupracovníků Cermatu. 4. Utajování jmen autorů testů. 5. Utajování rozpočtu Cermatu. 6. Utajování...

Celý článek

—————

14.04.2011 14:37

Podpora odborníků

 Učitelé odmítají nést zodpovědnost za formu zkoušky a metodiku hodnocení Cermatu.  Komisaři odmítají podepisovat smlouvy a přebírat odpovědnost za chyby a problémy, které Cermat způsobí. Jazykáři nesouhlasí s povinností opravovat písemné práce v době svého osobního volna ( v době,...

Celý článek

—————

14.04.2011 14:28

Maturita je zkouška čtenářské gramotnosti

Bez komentáře Maturitní zpravodaj 9/2011 Požadavek odborníků: Příliš velká část otázek je věnována znalosti práce s textem. Žádoucí je, aby alespoň test ve vyšší úrovni obtížnosti byl zaměřen na literární historii. Rozhodnutí o akceptaci: neakceptováno Zdůvodnění, proč neřešit: Koncepce...

Celý článek

—————

14.04.2011 14:05

Cíl a obsah maturitní zkoušky

MŠMT, Cermat, odborníci - nikdo neví, co si s novou maturitou počít. K čemu budou výsledky nové maturity dobré?  Veškeré původní cíle projektu byly v současném modelu popřeny - nová maturita neprověřuje to, co se skutečně středoškoláci učí, nová maturita není objektivním nástrojem...

Celý článek

—————

14.04.2011 13:10

Oficiální návod Cermatu, jak se podvodně vyhnout nepovinné zkoušce

Oficiální návod na to, jak se vyhnout zkoušce z nepovinného předmětu, který žákům poskytují zaměstnanci „helpdesku“ Cermatu,  potvrdil jeho šéf pan Zelený ve speciálu ČT24 (13. 4. 2011)  – Studenti,  sežeňte si potvrzení (razítko) od lékaře a problém je rázem vyřešen! Čili –...

Celý článek

—————

14.04.2011 12:11

Odborná připravenost nové maturity

Novou maturitu tvoří amatéři a podvodníci . Jak jinak si vysvětlit, že se v cermatovských vzorových testech napříč předměty objevují otázky s chybami (nejen formálními) a že autoři testových otázek vykrádají cizí texty - viz. zjištění kolegů dějepisářů, že text nepochází z databáze...

Celý článek

—————

19.10.2010 14:10

NENECHTE SI KRÁTIT ODMĚNY!!!!!

Podle Vyhlášky 177 / 2009 o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou podepisuje komisař i hodnotitel smlouvu, na jejímž základě je pak za vykonanou práci odměněn. Vyhláška nerozlišuje, zda je hodnotitel zaměstnancem školy, či zda přichází ze školy...

Celý článek

—————

06.08.2010 09:35

Schůzka s panem ministrem Dobešem

Pan ministr Dobeš pozval zástupce protestujících učitelů na schůzku, aby je seznámil se základními body vývoje problematiky nové státní maturity. Schůzky na MŠMT se účastnili Mgr. Ivona Korpasová, Mgr. Naděžda Nováková, Mgr. Ladislav Vasevič, Mgr. K. Lippmann, Mgr. I. Hronová. srpnová schůzka -...

Celý článek

—————


Kolegové, široká veřejnosti - rozhodli jsme se veřejně projevit svou nespokojenost se situací kolem státních maturit. K našemu protestu se připojili pedagogové z celé republiky. Státní maturita byla přesto spuštěna. Čeká nás nelehké období boje za kvalitu českého vzdělávání a vzdělání. Stojíme proti aroganci úředníků a moci peněz. Naše odborné názory jsou zlehčovány, či dokonce přehlíženy. Přesto nerezignujeme. Budeme i nadále pravdivě informovat veřejnost o skutečném stavu věcí. Počítáme  s vašimi přispěvky. Ty prosím posílejte na email novakova@mgo.cz