10.05.2010 09:25

Email ze dne 4. 5. 2010 pana Sládečka senátoru Chládkovi

Vážená paní. Se znepokojením sleduji, co se, v kauze SM děje i po VSV v Senátu. Proto jsem dnes panu senátorovi M. Chládkovi poslal mail, který si Vám dovoluji přeposlat. PS mého mailu, reaguje na hrobové mlčení ústřední školní inspektorky (UŠI). Olga Hofmannová (chráněnkyně poslankyně Michaely Šojdrorové), totiž celé VSV 14.4. proseděla po pravici senátora Jaromíra Jermáře. Sledování a zajišťování kvality výuky, je však prvořadým úkolem ČŠI. Kontrolu výstupů výuky nemá suplovat SM ! ÚŠI se však zřejmě drží zásady, že mlčeti je zlato. S pozdravem Ing.arch.Svatopluk Sládeček
 

 

Předmět: Státní maturity (SM) stále živé.
# Datum: 04.5.2010 14:57:06
# ----------------------------------------
# Vážený pane senátore.
# Po VSV v Senátu 14.4. jsem sice četl , že jsou SM v ohrožení. Také jsem poslouchal 21.4. "Studio Stop" na Čro 6. Z televizního vysílání také zmizel
# televizní spot propagující SM. Program však žije, jako by na VSV v Senátu nikdo z MŠMT nebyl, ani jako by tam nebyl ani Pavel Zelený.
# Doporučuji Vaší pozornosti tiskové zprávy MŠMT. Z 26.4. 2010 " Rektoři podporují státní maturitu" a ze 4.5. 2010, " Přihlašování škol škol k maturitní generálce je v plném proudu". ( Pramen Učitelské noviny.)
# Asi by bylo potřebné zaútočit. Proto doporučuji podat trestní oznámení na ministryni PhDr. Miroslavu Kopicovou, ve věci pořízení a vysílání zmiňovaného televizního spotu. (Doneslo se mi, že stál "pouze" dva miliony.)
#
# A to, podle z.č. 40 / 2009 Trestní zákon.
# 1. Za zneužití pravomoci úřední osoby podle § 329 (1) Úřední osoba, která v úmyslu ...
# Zejména pak, protože úmysl se těžko dokazuje ( ten termín tam bohužel zůstal ze zrušeného Trestního zákona),
# 2. Za šíření poplašné zprávy podle § 357 (1).
# Spot je totiž nejen drahý. Je také nepravdivý, chcete-li lživý. Občany uváděl záměrně v omyl a znepokojoval je tím,  že zobrazuje republiku v rudém obklíčení zemí, kde se údajně již jednotně maturuje. Jak tomu ve skutečnosti je, zaznělo i na VSV v Senátu. V každé civilizované zemi se za takové jednání nekompromisně platí. A mělo by to platit i v ČR. Šledriánu je tu dost. Tak proč nezačít na instituci, která má výchovu a vzdělání garantovat.
#
# S pozdravem a přáním pěkných dnů
#
# Svatopluk Sládeček.
# PS. Také by se nemělo zapomenout na (ne) fungování ŠI.
#
 

—————

Zpět


Kolegové, široká veřejnosti - rozhodli jsme se veřejně projevit svou nespokojenost se situací kolem státních maturit. K našemu protestu se připojili pedagogové z celé republiky. Státní maturita byla přesto spuštěna. Čeká nás nelehké období boje za kvalitu českého vzdělávání a vzdělání. Stojíme proti aroganci úředníků a moci peněz. Naše odborné názory jsou zlehčovány, či dokonce přehlíženy. Přesto nerezignujeme. Budeme i nadále pravdivě informovat veřejnost o skutečném stavu věcí. Počítáme  s vašimi přispěvky. Ty prosím posílejte na email novakova@mgo.cz