06.03.2010 17:52

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín

Připomínky ke zpracování průvodních materiálů a testů k nové maturitě z CJL:


Chci komentovat poslední e-learningové školení českého jazyka.
1. Dodatečně ke čtyřem kurzům přidali pátý, aniž by nás informovali!
2. Obsah byl v postatě zkrácenou verzí kurzu předešlého!
3. Při studiu a následném testu jsem nevycházel z údivu nad "nezbytností" informací v testu nabízených.
Rozum zůstává stát nad internetovými stránkami o tom, že student vstoupí do zkušební místnosti, vylosuje si otázku a začne se připravovat. Jsem vděčný, že mi tato informace byla sdělena, neboť bych bez ní nebyl schopen zkoušet.

Mgr. Michael Dvorský
Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky
----------------------------------------------------------------------------


Pozn. 1
V příkladech zadání maturit. pís. práce z CJL jsou pravopisné chyby.
Příklad zadání 3 " V rušném centru města nebo v téměř neporušené přírodě?"
/před nebo má být čárka, protože v tomto případě je nebo užito ve smyslu vylučovacím/

Pozn. 2
Text pro e-learning si na mnoha místech protiřečí.

Příklad z metodologie pís. práce CJL: " Vymezení rozsahu je orientační a hlavní roli v hodnocení nehraje přesný počet slov nebo řádků, ale samotná práce a funkčnost textu."

Níže je pokyn pro hodnocení pís. práce CJL:
180 - 199 slov 3 body
150 - 179 slov 1 bod
méně než 150 slov 0 bodů

Jeden z hlavních argumentů při vytváření koncepce státních maturit byla objektivita hodnocení pís. práce.

Ale v e-learningovém textu se tvrdí: Při hodnocení pís. práce nejde o to, aby všichni hodnotitelé hodnotili naprosto totožně, takový jev je téměř vyloučený. ..

Je zřejmé, že budou hodnotitelé mírnější nebo přísnější, stejnou toleranci všech hodnotitelů ale nelze zaručit nikdy. Lze se k ní pouze přiblížit.

Mgr. Jana Ševelová
Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín

----------------------------------------------------------------------------
1. Za 14 let nebyli schopni dobře placení odborníci v oboru CJL vyrobit studijní texty alespoň bez gramatických chyb. Samotné testy obsahují několik dokola se opakujících otázek, z nichž některé mají nejednoznačnou formulaci. Je to důkaz, že v přípravě nových maturit z CJL nejde o kvalitu prověření znalostí z oboru, ale o peníze.

2. Nadměrné a zbytečné užití cizích slov v doprovodném textu, odborné oborové názvy jsou žádoucí. Tento maturitní předmět se nazývá český jazyk.

3. Nová maturita má zaručit porovnatelnost kvality zvládnutí CJL. Sami uvádíte, že znakem předmětu je rozmanitost tvoření i posuzování textů (originalita, lexikální ozvláštnění, objektivita hodnocení,.)

Stačí proškolit učitele, aby užívali stejná kritéria při hodnocení, a nechat současný stav maturitní zkoušky. Dojdete ke stejnému výsledku,o jaký se snažíte za cenu obrovských finančních nákladů.


Mgr. Dana Rambousková
Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín

 

—————

Zpět


Kolegové, široká veřejnosti - rozhodli jsme se veřejně projevit svou nespokojenost se situací kolem státních maturit. K našemu protestu se připojili pedagogové z celé republiky. Státní maturita byla přesto spuštěna. Čeká nás nelehké období boje za kvalitu českého vzdělávání a vzdělání. Stojíme proti aroganci úředníků a moci peněz. Naše odborné názory jsou zlehčovány, či dokonce přehlíženy. Přesto nerezignujeme. Budeme i nadále pravdivě informovat veřejnost o skutečném stavu věcí. Počítáme  s vašimi přispěvky. Ty prosím posílejte na email novakova@mgo.cz