19.07.2010 14:01

Karel Lippmann - červnová schůzka na MŠMT, reakce na vystoupení Interview ČT24 (16. 7. 2010)

Vážená paní kolegyně,

minulé úterý jsme se s kolegou Malinou zúčastnili schůzky u pana náměstka Špirhanzla. Přítomni byli také pánové Roupec a Dobšík (nikdo z nich nemluvil), kdosi z NIDV a ředitel odboru gymnázií (jméno jsem zapomněl). Mluvil hlavně pan Zelený, jako obvykle si vedl svou a na otázky či argumenty nereagoval. Pan náměstek Špirhanzl byl "pružný", jasnému názoru se důsledně vyhýbal. Zastánci maturity zjevně spoléhaji na čas a tvrdí, že po 1. září už není možné nic měnit, protože žáci i učitelé musí od tohoto data vědět, jak budou maturovat. Pokoušíme se tedy oslovit předtavitele vládní koalice a v nejkratší možné době napíšeme i novému ministrovi. V příloze Vám ještě zasílám svou reakci na dopis paní ministryně, kterým reagovala na senátní veřejné slyšení. Byl sice dost dlouhý, ale kromě obvyklých manter zcela bezobsažný. Dopis.doc (56 kB)

Hezké prázdniny přeje
Karel Lippmann
 

Vážená paní kolegyně,

včera jsem na ČT 24 vyslechl rozhovor s novým panem ministrem a musím se přiznat, že jeho obsah mě příliš nenadchl. Pan ministr je, zdá se, přesvědčen, že učitelé si novou maturitu přejí, jejím odkladem či zrušením se budou cítit dotčeni (když už se na ni tak dlouho a pilně připravovali), jen je třeba ji trochu zjednodušit a tím je uklidnit, což je podle něho možné udělat buď bez jejího odkladu, nebo s ročním odložením. Měl jsem z toho dojem, že má na mysli nějaké kosmetické změny. Já jsem naopak přesvědčen, že stávající projekt je tak špatný, že ho zdokonalovat či zjednodušovat nejde. Na již zmíněné schůzce u pana náměstka Špirhanzla se např. v plné nahotě odhalilo, že stoupenci projektu vůbec nejsou schopni objasnit, co si představují pod slovy kvalitní vzdělání. Bylo to až trapné. Navíc problémem není jen čeština a jazyky. Velkým problémem budou i společenské vědy, které lze standardizací dokonce ideologicky ovlivnit (názor může být vydáván za fakt, což už se např. v ekonomii či sociologii dnes děje). Se zastánci standardizované výuky obecně se těžko diskutuje, totéž bude patrně platit i pro nového ministra. Na věc se dívají z patřičného nadhledu, pořád mají po ruce nějaké statistiky, o kvalitu samotné výuky se vůbec nezajímají. Zašťiťují se údajným souhlasem jakýchsi odborníků, když jsem však paní ministryni Kopicovou výslovně požádal, aby mi sdělila jejich jména, výstupy z jejich jednání a způsob jejich výběru, odepsala mi toto: "Ve věci uveřejňování jmen pracovníků a spolupracovníků se MŠMT striktně řídí metodickým pokynem vlády k aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého jsou povinné subjekty povinny zveřejňovat informace o přehledu pracovních míst a funkcí pracovníků, nikoliv však jejich jmenný seznam s tím, že žadatel má právo na informaci, kdo je odpovědný za určitý úsek činnosti povinného subjektu. V tomto smyslu mohu k Vaší žádosti uvést pouze to, že za tvorbu koncepce i testů a zadání pro český jazyk a literaturu (v obou úrovních obtížnosti) je zodpovědný pracovní tým CZVV pod vedením předmětového koordinátora pro český jazyk a literaturu. Kromě toho, že je tento postup v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., považuje jej MŠMT, ve vztahu vůči svým zaměstnancům a spolupracovníkům, navíc za vhodný a etický. Údaje o schůzkách a výstupech z jednání pracovního týmu mají interní charakter a jako takové se obecně nezveřejňují. Tým odborníků se formoval postupně, v průběhu příprav nové maturitní zkoušky, a kromě rezortních pracovníků jsou v něm přítomni jak zástupci vysokých škol (např. FFUK), tak lidé ze středoškolské praxe."
Tvorba projektu je tedy dokonale utajena, má-li proto učitele něco rozčilovat, pak je to právě tato arogance moci. Nový pan ministr prý chce zvýšit prestiž učitelů. Rozhodně by ji nesnížil zrušením takto tajně vzniklého maturitního paskvilu, která z nás dělá odborně i lidsky nesvéprávné hlupáky.
Příjemný další průběh prázdnin přeje
Karel Lippmann
 

—————

Zpět


Kolegové, široká veřejnosti - rozhodli jsme se veřejně projevit svou nespokojenost se situací kolem státních maturit. K našemu protestu se připojili pedagogové z celé republiky. Státní maturita byla přesto spuštěna. Čeká nás nelehké období boje za kvalitu českého vzdělávání a vzdělání. Stojíme proti aroganci úředníků a moci peněz. Naše odborné názory jsou zlehčovány, či dokonce přehlíženy. Přesto nerezignujeme. Budeme i nadále pravdivě informovat veřejnost o skutečném stavu věcí. Počítáme  s vašimi přispěvky. Ty prosím posílejte na email novakova@mgo.cz