24.02.2010 16:40

M.Frymlová

 

Připomínky k novým maturitám z cizích jazyků:

 

1 - Nechápu proč koncepce a celý projekt maturit nebyl konzultován ve všech podrobnostech s učiteli v terénu a vyladěn na základě jejich připomínek před spuštěním, zvláště vzhledem k finanční náročnosti a nedostatku peněz na přímou výuku.

2- Svůj názor jsem před 2 lety vyjádřila připomínkami Cermatu ( poté co schůzka nebyla umožněna) i Ministerstvu školství. Myslím si totiž, že ani stará podoba maturit již také vzhledem k úplně nové situaci nevyhovuje. Vzhledem k tomu, že existují mz. platné rámce bylo by vhodné, aby student během svého studia si složil některý z těchto stupňů u opravdové komise proškolených k tomuto účelu rodilých mluvčích:

(Pozn. V žádném jiném předmětu se snad tak diametrálně po revoluci nezměnila situace jako právě v dostupnosti kvalitního jazykového vzdělání). 

Proč pouze pravá mz. zkouška odpovídá dnešním potřebám:

celý život může žák na tuto zkoušku navazovat (dle svých schopností a motivace) a pouze tato zkouška má např. nejen mezinárodní platnost, ale umožňuje také vstup na obor studia jazyka bez přijímací zkoušky apod. (žádné jiné akreditované konverzační soutěže tuto platnost nemají a nebude jí mít ani nová maturita).

Taková zkouška splňuje cíl výuky cizího jazyka - tzn. domluva s neznámým rodilým mluvčím a zároveň zaručuje objektivitu.

Ušetřenou částku by pak bylo možné věnovat na spoluúčast financování mz. zkoušek, kde by myslím bez problému došlo i k cenové redukci vzhledem k počtu uchazečů.

 

Nebo se organizace Cermat (nevím co je přínosem této organizace do školství) může ujmout maturit od začátku do konce a může vydávat maturitní vysvědčení, zaručovat objektivitu zkoušek, dělat si přehledy a jinak zpracovávat výsledky (třeba jako podklad k hodnocení škol.) Mám také pocit, že se stále plýtvá penězi na úkor přímé výuky. Dnešní učitel cizích jazyků prakticky žádnou z takových českých organizací nepotřebuje s výjimkou kanceláří Leonardo - projekty a stáže.Na trhu je dostatek velmi kvalitních učebnic a kulturní střediska jsou k českým učitelům cizích jazyků velice vstřícná.

 

(Pozn. dále si myslím, že by nebylo úplně špatné, kdyby byl poplatek za doplňovací i opravné zkoušky na SŠ a změnil se systém hodnocení škol).

 

—————

Zpět


Kolegové, široká veřejnosti - rozhodli jsme se veřejně projevit svou nespokojenost se situací kolem státních maturit. K našemu protestu se připojili pedagogové z celé republiky. Státní maturita byla přesto spuštěna. Čeká nás nelehké období boje za kvalitu českého vzdělávání a vzdělání. Stojíme proti aroganci úředníků a moci peněz. Naše odborné názory jsou zlehčovány, či dokonce přehlíženy. Přesto nerezignujeme. Budeme i nadále pravdivě informovat veřejnost o skutečném stavu věcí. Počítáme  s vašimi přispěvky. Ty prosím posílejte na email novakova@mgo.cz