24.02.2010 16:35

Markéta Dadková, Klatovy

 

Vážení,

dovoluji si Vás ještě jednou oslovit v případu Ciskom s novými a poněkud alarmujícími informacemi:

 

1) Již nějakou dobu mám přes systém e-learningového školení přístup do databáze výsledků školení pravděpodobně všech účastníků. Zpočátku jsem se domnívala, že jde o inovaci systému po odstávce, a že tedy má takový přístup každý účastník školení. Pak jsem se od kolegů dozvěděla, že oni takový "luxus" nemají. Včera jsem ovšem zjistila, že mými neodbornými zásahy, které nedovedu ani zpětně popsat, se v tabulce výsledků mění jména tutorů, kteří školení vedou a zapisují do tabulky výsledky, na jméno mé. V žádném případě jsem tím nechtěla nikomu způsobit potíže a data neoprávněně měnit, vždyť se také všude vpisuje mé jméno. Já tento systém v žádném případě nemám mít přístupný a už vůbec ne takto snadno a hromadně měnitelný. Jsem pouze řadový účastník školení. Navíc to vypadá, že si dosud změny jména v tabulce nikdo zodpovědný nevšiml.

V příloze posílám ukázku naskenovaných listů, tak jak se mně zobrazují v systému, z nichž jsou patrné i změny, které popisuji výše.

Může si být česká společnost jista, že se něco podobného nestane s daty budoucích maturantů? Uměl by IT specialista nebo šikovný student informatiky změnit i výsledky studia uvedené v tabulce?

Toho samého dne odpoledne si asi záměn jmen někdo nahoře všiml, protože mi večer najednou nefungovalo mé staré přístupové heslo do Ciskomu. Po automatickém vygenerování nového jsem zjistila, že přístup do tabulky všech je pryč. Následující den už jsem se ovšem do Ciskomu nepřihlásila vůbec. Žádost o vygenerování nového hesla zůstala bez odpovědi. Prohlížeč hlásí Server Error - 500 - Internal server error. There is a problem with the resource you are looking for, and it cannot be displayed. Prachsprostě mě odpojili, aniž by mi dali cokoli vědět. Školit se tedy nemohu, i kdybych chtěla.
Otázkou zůstává, jak to vysvětlím svému řediteli, který po mně chce, abych se školení účastnila, a v případě, že neuposlechnu, mi hodlá (a může) školení přikázat??

 

2) Na základě přístupu do této tabulky mohu dokázat i další nesrovnalosti v práci s výsledky školení:

2.1) Moje tutorka paní Kubálková na prezenčním školení pro hodnotitele ústní zkoušky uvedla, že z její skupiny neuspěla u certifikace pro hodnotitele písemné práce pouze jedna účastnice. Vím ovšem o dalších třech účastnicích (byly na tomto školení přítomny), které mají v tabulce hodnocení „nesplněno“. Jednou z nich jsem i já. Kolegyně tutorka českého jazyka mi doporučila, abych se zajímala o to, zda je vůbec hodnocení hodnocením mé certifikační práce. Na e-mail zaslaný na adresu info@novamaturita.cz jsem nedostala žádnou odpověď. V diskuzním fóru v systému Ciskom je navíc administrátorem uvedeno, že neúspěšní účastníci budou informováni i s odůvodněním neúspěchu. To se dosud nestalo.

2.2) Paní Amlerová vznesla ve fóru na Ciskomu následující dotaz: „Z tabulky certifikátů jsem se dozvěděla, že jsem nesplnila požadavky na hodnocení Z úrovně písemné práce. Kolegyně, která měla naprosto totožné hodnocení práce, ale kritéria splnila. Můžete mi to vysvětlit?“ Dotaz, který také posílám pro větší autenticitu neskenovaný, zůstal na stránkách Ciskomu bez odpovědi. Z tabulky (také v příloze) ovšem vidíte, že paní Amlerová má týden po položení dotazu obě zkoušky označené za splněné. Stačilo se pouze ozvat? Proč někdo nepřiznal chybu ve fóru?

2.3) Moje kolegyně měla původně u svého jména v tabulce 2x „nesplněno“. Bohužel tuto tabulku jsem si nevytiskla. Po nějaké době se jedno „nesplněno“ změnilo na „splněno“. Proč? Přiděluje se hodnocení náhodně? Bude i maturantům v budoucnu sdělen výsledek zkoušky, který pak bude po nějaké době změněn?

Není to poněkud mnoho nesrovnalostí na relativně málo účastníků? Zvládnou pověřené osoby správně zpracovat výsledky zkoušek u desetkrát více maturantů, než je teď učitelů?

 

3) Právě jsem obdržela odpověď na svůj e-mail ohledně aktivity kolegů z Matičního gymnázia Ostrava. Pisatelka píše: „Dobrý den, děkuji za odkaz. Souhlasím, ale takováto aktivita by mě připravila o místo. Je to smutné, ale je to tak.“ …Zastrašování a vydírání poctivých a pečlivých učitelů, kteří se zasazují o dobro českého školství.

Opravdu už uplynulo 20 let od převratu roku 1989? Chceme se tam vrátit?

 

4) Tento systém státní maturity prý vymyslely dvě studentky filozofické fakulty ve své diplomové práci. Je to pravda? A kdo odsouhlasil tento model jako ten správný? Uvažují všichni zodpovědní čelní představitelé tohoto státu jako pan Zelený, že není potřeba komunikovat se školami, znát praxi? Viz jeho slova ve včerejším Interview ČT 24: „Tak samozřejmě oni (myšleno školy) nemají všechny informace, kterými disponujeme my a my zase nemáme informace, kterými disponují oni. To je naprosto přirozené. Ale jestliže paní ministryně řekne, že maturity budou, tak já bych to bral takto. Maturity budou!“

Uvědomuje si někdo, že maturity bez součinnosti s učiteli být nemohou? A připravovaná novela ŠZ situaci ještě zhorší, protože umožní nárůst už tak vysokého stupně neobjektivity a udělá z MZ kšeft pro lačnící, kteří shodou okolností mají pedagogické vzdělání s pár roky praxe. Školení objektivitě hodnocení nenaučí a do budoucna ji nijak nezaručí (viz tabulka kritérií hodnocení s neobjektivizovatelnými parametry „většinou“, „ve větší míře“ apod.). Tito externí hodnotitelé se budou chovat tržně a nikdo jim to nebude moci mít za zlé, neboť to bude platná zákonná úprava.

 

Děkuji za vyvíjenou aktivitu.

S pozdravem

 

                                                                                                 Markéta Dadková, Klatovy

—————

Zpět


Kolegové, široká veřejnosti - rozhodli jsme se veřejně projevit svou nespokojenost se situací kolem státních maturit. K našemu protestu se připojili pedagogové z celé republiky. Státní maturita byla přesto spuštěna. Čeká nás nelehké období boje za kvalitu českého vzdělávání a vzdělání. Stojíme proti aroganci úředníků a moci peněz. Naše odborné názory jsou zlehčovány, či dokonce přehlíženy. Přesto nerezignujeme. Budeme i nadále pravdivě informovat veřejnost o skutečném stavu věcí. Počítáme  s vašimi přispěvky. Ty prosím posílejte na email novakova@mgo.cz