14.01.2010 11:47

Schůzka s MŠMT

Proběhla schůzka zástupců pedagogů podporujících "Připomínky" (MGO, SPŠ Hranice, Gymnázium J. Kainara Hlučín, SŠ služeb a podnikání Ostrava-Poruba, SPŠ stavební Ostrava) a pana náměstka Kitzbergera (MŠMT), paní Böhmovou (MŠMT), pana ředitele Zeleného (Cermat) a pana Šinkovce (Cermat), schůzce přihlížela paní Šmídová (KU). MŠMT bylo předáno celkem 55 originálů podpisových archů s celkem 1100 podpisy pedagogů. (info o obsahu jednání zpracováváme - brzy jej zveřejníme). Kromě předání archů došlo také k diskuzi o organizační připravenosti státních maturit, o rozsahu a obsahu školení pedagogů, o legislativní připravenosti státních maturit atd., přičemž byly zástupcům MŠMT a Cermatu tlumočeny připomínky a poznatky kolegů získané prostřednictvím několikaměsíční intenzivní komunikace mezi organizátory protestu a aktivními pedagogy z celé republiky o jejich osobních zkušenostech s dosavadním průběhem přípravy státních maturit. MŠMT přislíbilo, že se našimi praktickými připomínkami, které směřují k jádru věci a kterými byli v mnoha případech skutečně zaskočeni jak zástupci MŠMT, tak zástupci Cermatu (k jejichž práci se kriticky vyjadřujeme především), bude vážně zabývat a do další schůzky požádali zástupci MŠMT a Cermatu o dvouměsíční prostor na zvážení a rozpracování možné reorganizace školení a celé státní maturity. Informace o jednání zveřejní Český rozhlas Ostrava, Česká televize Ostrava, Mladá fronta DNES, ČTK aj.

Základní body projednávané na schůzce konané 14.doc (45 kB)

Předávací_protokol.doc (25 kB)

—————

Zpět


Kolegové, široká veřejnosti - rozhodli jsme se veřejně projevit svou nespokojenost se situací kolem státních maturit. K našemu protestu se připojili pedagogové z celé republiky. Státní maturita byla přesto spuštěna. Čeká nás nelehké období boje za kvalitu českého vzdělávání a vzdělání. Stojíme proti aroganci úředníků a moci peněz. Naše odborné názory jsou zlehčovány, či dokonce přehlíženy. Přesto nerezignujeme. Budeme i nadále pravdivě informovat veřejnost o skutečném stavu věcí. Počítáme  s vašimi přispěvky. Ty prosím posílejte na email novakova@mgo.cz