24.02.2010 16:23

Vladislav Slavíček

Vážený pane řediteli,

 

není tomu více než čtvrt roku, co jste nás na poradě ředitelů škol v Nymburce ujišťoval, že uděláte vše pro zdárný průběh přípravy na státní maturitní zkoušky. K nim patří i školení učitelů – hodnotitelů, kteří se  na portálu NIVD přihlásili na kursy a kterým ředitelé škol měli jejich účast do 21. ledna 2010 potvrdit.

 

Podle zpráv koordinátora pro střední Čechy pana Mgr. Davida Němečka přišlo množství stížností na to, že přihlášení učitelé byli ze školení vyřazeni, protože ředitel nepotvrdil jejich přihlášku. Na svém příkladu, který mám s pracovníkem NIVD zdokumentovaný emailovou korespondencí, mohu doložit, že příčinou nebylo opomenutí ředitele, ale neschopnost přihlašovacího systému toto potvrzení přijmout.
Naštěstí jsem si kopii hlášení uložil a na konci emailu Vám jej přeposílám.

 

Protože i technika může občas selhat, uvítali jsme nabídku pana koordinátora Němečka, která nám byla učiněna v úterý 26. ledna 2010 v 13.03 hod. Měli jsme znovu zaslat jména lidí a čísla kurzů, prý je pan koordinátor Mgr. Němeček doplní ručně. Vzhledem k tomu, že jsme ten den měli od 13.00 do 17.00 hod. na škole pedagogickou radu, k emailu jsme se dostali bezprostředně po jejím ukončení a okamžitě jsme reagovali.  Hned v 17.39 hod. zaslala paní zástupkyně Dana Vepřková požadovaný seznam.  Včera přišla zamítavá odpověď, dle ústního sdělení koordinátora byla databáze otevřena pouze do 16.00 hod., o tom prý ani pan koordinátor Němeček předem nevěděl, aby nás na to upozornil.
 

Učitelé z Gymnázia J. Ortena byli tedy ze školení z výše popsaných příčin z kurzů hodnotitelů vyloučeni, ale nebyli zřejmě sami, p. Němeček prý údajně stihl zapsat zhruba 20% dodatečných žádostí.
 

Rád bych se Vás zeptal, zda považujete výše popsaný postup pracovníků NIVD za profesionální, a zároveň bych Vás chtěl požádat o radu, jak  odmítnuté učitele proškolit, či jak výše popsanou situaci řešit.
 

Vážený pane řediteli,

jakkoliv  jsem se do poslední chvíle snažil projekt státních maturit i ve sdělovacích prostředcích obhajovat, po této zkušenosti už tak činit nehodlám.  
 

S pozdravem
 

RNDr. Vladislav Slavíček

ředitel
 

—————

Zpět


Kolegové, široká veřejnosti - rozhodli jsme se veřejně projevit svou nespokojenost se situací kolem státních maturit. K našemu protestu se připojili pedagogové z celé republiky. Státní maturita byla přesto spuštěna. Čeká nás nelehké období boje za kvalitu českého vzdělávání a vzdělání. Stojíme proti aroganci úředníků a moci peněz. Naše odborné názory jsou zlehčovány, či dokonce přehlíženy. Přesto nerezignujeme. Budeme i nadále pravdivě informovat veřejnost o skutečném stavu věcí. Počítáme  s vašimi přispěvky. Ty prosím posílejte na email novakova@mgo.cz