Státní maturita 2012

Maturita 2012 sloh

Protest proti podobě testu vyšší státní maturity z matematiky 2012

Maturitu pohřbívá premiér. Už podruhé

Co dokázala státní maturita

 

Reakce na státní maturitu v diskuzi k pořadu Hyde park ČT24 (aneb taková je reálná zkušenost s projektem století)

Vít Novotný 5. 5. 2012 15:41

Vyšší státní maturita z matematiky 2012

Bylo by pěkné mít epizodu HP na toto téma. Společnost CERMAT letos nesplnila jedno z kritérií, které uvádí na svých stránkách – meziroční srovnatelnost testů. Zatímco test loňský by mnozí splnili až na 95%, účastníci testu letošního se zděšeně obávají výsledku a říkají, že budou rádi za známku dostatečnou, popřípadě dobrou. Značná část se bojí, že v testu vůbec neprošla.

Letošní test z vyšší matematiky obsahoval úlohy, se kterými se studenti neměli možnost nikde setkat, obsahoval úlohy s chybným nebo velice pochybným zadáním, nikdo z řad studentstva nemůže popřít, že by test nebyl obtížnější, než loni. Jsou studenti, kteří říkají, že dost z příkladů by se vyřešit dalo, jenže tomu naprosto neodpovídal časový limit. Pokud je maturita založena na principu, že student, který se připravuje, by měl u maturity uspět, potom byl tento princip letošním zadáním testů naprosto pošlapán.

Adam 5. 5. 2012 18:04

Státní maturita

Dobrý den, rád bych upozornil redakci na výrazné rozpory v probíhajících státních maturitách a zároveň bych se chtěl zeptat, zda-li neplánují nasadit hosta z CERMATU. Myslím, že otázek by bylo spousta, ať už se jedná o náročnost vyšší matematiky, či nehorázné(a to slovo stokrát podtrhuji) podvádění a opisování. Učitelé ze strachu o výsledek dokonce i radili správné odpovědi a to prosím nemluvím o vyjímečných případech


Petra Lubojacká 6. 5. 2012 20:21

Státní maturita

Prosím veřejnost a Českou televizi k prolomení ledu ohledně státní maturity. Je to totální podraz na ty nejchytřejší, nejpoctivější a nejsvědomitější. Kdo jim vrátí ten ztracený rok, který kvůli naprosté neinformovanosti a Cermatu, který si dělá co chce, kdo jim zaplatí zbytečné náklady a kdo se jim omluví za toto totální fiasko? To každý, kdo nechce jít se stádem a nechce mít stejnou úroveň maturity jak zedník na nadstavbě, musí být potrestán? Každý, kdo chce reprezentovat svoji školu a zvednout ji prestiž v celkovém hodnocení musí být takhle zařezán?
Tvůrci testu státní maturity z vyšší matematiky - STYĎTE SE!

rozhořčený student 6. 5. 2012 21:59

Státní maturita 2012

Letošní masivní podvádění při průběhu státních maturit považuji za zradu, které se na mne dopouští stát, který není schopen zajistit rovné podmínky při skládání této zkoušky.

Vybral jsem si maturitu v těžší úrovni a cítím se podveden ze dvou důvodů
1) testy byly do značné míry jiné, než se obecně očekávalo (to bych byl ochoten přejít, ostatně CERMAT, potažmo stát, se stejně může vymluvit na katalog požadavků)
2) podvádění dosáhlo obludných rozměrů

Pokud nemohu státu věřit při skládání této zkoušky, kdy tedy? Jestliže bude tento ročník státních maturit uznán, a bude učiněno prohlášení, že letošní ročník proběhl v pořádku a bez pochybností, bude to pro mne rána a také ujištění, že jsme skutečně svědky obrovského podvodu.

A tak je realita předkládána lidmi zodpovědným za tenhle maras: VŠE PROBĚHLO VÝBORNĚ! ŽÁDNÉ PROBLÉMY NENASTALY! TESTY BYLY ROZVEZENY! (Ale co v nich bylo, zřejmě netuší ani sám nejvyšší guru státních maturit, pan Zelený, jak typické.)

A co dál? - CERMAT chce státní maturity propagovat na sociálních sítích. Najal za milion neznámou firmu

Ahoj přátelé,
     tak jsem dneska ráno vyslechl při podání rezignace od Dobeše, že Kalousek označil české učitele za nejlínější učitele v Evropě. Mě to tak dožralo, že jsem Kalouskovi napsal dopis, který je v příloze (Dopis_MFČR.pdf (451,9 kB).
David Michálek
 

Jak si politici VV a TOP09 představují blízkou budoucnost regionálního školství? Tak, že státní školy zruší a nadále budou podporovat širokou síť  škol soukromých našimi - veřejnými - penězi. Události, komentáře  (22. 3. 2012)

Jedenáct různých ministrů školství za dvacet let. Vyberte, kdo z nich byl nejlepší

Pane Kalousku, pojďte si to zkusit, brání se školy zvýšení úvazků učitelů

Rumburak Dobeš a jeho 53 miliard korun, Ministr školství Dobeš rezignoval. Oficiálně kvůli platům učitelů (Co je tedy skutečným důvodem odchodu pana ministra, jemuž na srdci leží především kvalita vzdělávání a blaho učitelů? Vzdává boj za učitele, kterých si nesmírně váží, a nechává ministerstvo Nečasovi a Kalouskovi, kteří školství oškubou jako martinovskou husu!!! Styďte se, pane ministře!!!)

Při maturitách se plýtvalo penězi, chyběla i motivace studentů

Státní maturity: jak zneužít děti pro kšeft

Dobešovo školství propadlo před experty OECD

- před experty-pedagogy propadlo Dobešovo školství již před lety!

"Maturitní testy a plošné testování základních škol jsou podle OECD velmi riskantní sázkou, kterou může celý systém hodně ztratit. "Zámořské zkušenosti ukazují velmi negativní vedlejší efekty, když jsou národní testy studentů použity nevhodným způsobem. Studenti se mohou učit pouze kvůli testům a učitelé omezují osnovy," uvádějí experti.

Eduin - překlad zprávy OECD 1, 2
Originální zprávy v AJ - https://www.oecd.org/dataoecd/33/47/49479976.pdf a https://www.oecd.org/dataoecd/4/50/49603567.pdf

Veřejné slyšení Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice - "Financování regionálního školství"
- pozvánka - Senát 1.pdf (351,8 kB)
Senát 2.pdf (318,2 kB)

Na veřejném slyšení nás zastupoval Mgr. Ladislav Vasevič. Slyšení se účastnilo tolik zájemců, že se do sálu všichni nevešli a příspěvky sledovali na obrazovkách v dalších místnostech. Za MŠMT nepřišel ani pan ministr, ani pan náměstek Němec, který poslední dobou za ministra "tyto záležitosti" obstarává. Diskuze byla bouřlivá, jak už to známe z diskuzí o státních maturitách. Zaznělo mnoho podstatných věcí - konkrétní dopady nového systému financování škol - od zavírání škol, které dosud svou funkci plní ku prospěchu celé společnosti, krácení hodinových dotací, což povede k hromadnému propouštění pedagogů, vzniku obřích spádových škol, jejichž existence se neosvědčila, jak je všeobecně známo z negativních zkušeností v zahraničí, po dopad na samotné rodiče a žáky, kterým absence možnosti vzdělávání v místě bydliště nepříznivě zasáhne do života. Tyto a mnohé další palčivé problémy opět zůstaly bez kvalifikované reakce MŠMT.  Na jednu otázku si ale můžeme odpovědět i bez pana ministra: Proč se to všechno děje? – Protože je třeba ušetřit velké peníze.

Dobeš má nový plán, jak utrácet stamiliony za kampaň

Na odvolání Bátory z ministerstva tlačila i OSN - Neptejme se, kam až jsou MŠMT, pan ministr (či ve světle souvislostí dokonce i pan prezident) schopni zajít, ale ptejme se "Proč?!?!?!?"

 

Stydím se za nejlepšího ministra školství - maturantiproti.cz    

 

EU zmrazila Česku dotace za 1,2 miliardy. Špatně kontrolujete peníze, řekla Dobešovi

Komise pozastavila ministerstvu školství proplácení eurodotací, MŠMT se chce bránit

X

Josef Dobeš: Rezignuji, pokud nevyčerpáme dotace z evropských fondů

Jak vidí vzdělávání ve 21. století pan prezident? Kdo studuje VŠ zadarmo, je vyžírka, protože studuje za peníze daňových poplatníků. Ale že těm samým daňovým poplatníkům bude po ukončení soustavné přípravy na povolání (tedy studia) v podstatě platit důchod, to už pan prezident nezmínil. To není v době, kdy je naprosto nutné protlačit školné, proti kterému protestují odborníci i veřejnost, podstatné. O chudácích vysokoškolácích, kteří po vystudování budou platit v rámci daní (neboť soc. pojištění je v podstatě daň) na důchodce, se bude zase hovořit, až když bude nezbytné snížit důchody. 

Více zde.

Klaus: Vysoké školství zdarma je parazitování na zbytku společnosti

 

Odvolejte Dobeše - otevřený dopis premiéru Nečasovi podepisují kapacity napříč školským systémem!!! 

Nová školení

 Machinace s platovými tabulkami!!!

Protesty proti současné podobě nové maturity:

  

 

PŘIPOMÍNKY KE ŠKOLENÍM - STÁTNÍ MATURITA  
text petice

UČITELÉ PRO KVALITNÍ MATURITU 
text petice

MASARYKOVO  GYMNÁZIUM    VSETÍN
za důstojnější ohodnocení hodnotitelů

M Y  Z A  V Á M I  N E S T O J Í M E
https://uciteleproti.cz/

M A T U R N A T I P R O T I . C Z
otevřený dopis

BOJKOT NOVÉ MATURITY
text petice

Š k o l a   n e n í   n a   h r a n í!

UČITELÉ ZA KVALITNÍ MATURITU Z ČJL
 otevřený_dopis_ministrovi_školství_za_učitele_ČJL.odt (23,7 kB)

PETICE PEDAGOGŮ URČENÁ POLITIKŮM

Vyzýváme k odmítnutí novely školského zákona

STÍŽNOST OMBUDSMANOVI
Filip Šimoník

Také si přečtěte:

Prohlášení - povolebníProhlášení - povolební.doc (26,5 kB) (Mgr. Ladislav Vasevič); Desatero nepravd o státních maturitách_2.doc (44 kB) (Mgr. Ladislav Vasevič); Pracovní šikana aneb bolševik ve školství.doc (29 kB) (Mgr. Ladislav Vasevič); Otevřený dopis premiérovi Petru Nečasovi – Plošné testování zabrání zkvalitnění výuky (kolektiv); SM_z_ČJL_na_středních_odborný_ch_školách.doc (23,5 kB) (učitelé českého jazyka a literatury Střední školy obchodu, služeb a řemesel a Jazykové školy s právem SJZ v Táboře); Společnost středoškolských pedagogů - Dopis ministrovi (Mgr. Tomáš Jurčík); Maturitní_početní_úlohy_ministra_Dobeše.doc (34,5 kB) (Mgr. Martin Kváča); Český_stát_a_Cermat_dluží_učitelům MILIONY.doc (45 kB) (Mgr. Martin Kváča); Stylistické a gramatické chyby ve formuláři pro maturitní vysvědčení (PhDr. Dagmar Pavloušková, Mgr. Miluše Vilémová); Podraz na studenty (Mgr. Naděžda Nováková); Otevřený dopis prof. Petra Piťhy ministrům české vlády (prof. Petr Piťha); Reakce na otevřený dopis prof. Petra Piťhy (Mgr. Naděžda Nováková); Cermat vysvětluje (Mgr. Karel Lippmann,  ze Cermat odpovídají: František Brož a Martina Hulešová); Dopis ministryni školství.doc (56 kB) (Mgr. Karel Lippmann); Nová maturita – předstartovní resumé (Milan Sýkora); ProtestKlatovy.doc (365,5 kB) ( Mgr. Josef Veselý, Mgr. Markéta Dadková); Otevřený_dopis_Petru_Nečasovi.doc (37 kB) (Mgr. Veronika Valíková); Státní maturita (soubor textů TCP konzervatoř Praha); Výzva uč_ G Tce (MŠMT - NM).doc (60 kB) (vyučující českého jazyka a literatury a  cizích jazyků, Gymnázium Teplice); E-mail_panu_ministrovi_ze_dne_20.7.2010.doc (23,5 kB)  (Mgr. Lenka Michálková, Mgr. Jitka Příběnská); Nový_Kocourkov.doc (40 kB) (Mgr. Karel Lippmann, za Cermat: Martina Machová); Dopis Cermatu (Mgr. Dáša Dobešová); Otevřený dopis premiérovi (učitelé Sportovního gymnázia Kladno); Mgr. Miloslava Bačová píše poslankyni Alici Neuvirtové (VV); Výzva středoškolských učitelů češtiny a cizích jazyků adresovaná Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Parlamentu ČR (Mgr. Karel Lippmann); Stanovisko (První české gymnázium v Karlových Varech); Nová maturita z čj (Akademické gymnázium Praha); Připomínky (Mgr. Kristýna Porubová); K nové maturitě (Mgr. Olga Krátká); Státní maturita (Mgr. Markéta Dadková); Vyjádření (Mendelovo gymnázium Opava); Vyjádření (OA a JS s právem SJZ Přerov); Vyjádření (Gymnázium Olgy Havlové Ostrava); Vyjádření (Střední škola zemědělská a potravinářská Rožnov pod Radhoštěm); Připomínky ke státní maturitě (Střední škola obchodu, služeb a řemesl a JŠ s právem SJZ, Tábor); Výzva učitelů Gymnázia Teplice ministryni PhDr. M. Kopicové ke státní maturitě(Gymnázium Teplice); Maturita (Míla Prágrová); S. MATURITA (D. Dobešová); Vyjádření (Střední škola tradičních řemesel HERMÉS MB s.r.o.); Vyjádření (Hotelová škola a obchodní akademie Havířov s.r.o.); Připomínky ke stávající podobě maturitní zkoušky (Miloslava Bačová);Maturita - protinávrh  (Veronika Valíková); Ústní maturita(Karel Lippmann); Státní maturita - ústní část - PROČ NE (PhDr. Marie Bicková), 2._tisková_zpráva_UZKM_ČJL.odt (27,7 kB),

MATURITA PRO ŽÁKY S PUP JE DISKRIMINAČNÍ – DOPIS MINISTROVI ŠKOLSTVÍ (Eva a Jan Novákovi)

 Ani po úterní schůzi Senátu PČR (12.4.2011) nemůžeme bohužel veřejnosti a kolegům sdělit, že zdravý rozum zvítězil a obludný, švejkovský  projekt nové maturity bude zastaven. Je nám velmi líto, že nová maturita bude spuštěna, přestože…

 .… není odborně připravená

… navádí žáky k podvádění.

nemá obsah ani cíl

snižuje hodnotu maturitní zkoušky na úroveň ověření pouhých kompetencí a dovedností.

…  nezískala podporu odborníků.

... poskytuje prostor pro korupci a nekalé praktiky.

... odčerpává finanční prostředky, které jsou určeny na vzdělávání, do soukromých firem.

posiluje pronikání ekonomických zájmů do oblasti vzdělávání .

 … neexistuje záruka, že další vláda bude pokračovat ve stejném duchu a nezmění pravidla oné „hry“ na maturitní zkoušku.

Informace MŠMT k odměnám komisařů a hodnotitelů písemných prací a pracovněprávním souvislostem jejich činnosti v roce 2011 (Co jsou nepojmenované smlouvy)

  ÚNIK SUPERTAJNÝCH PRACOVNÍCH LISTŮ čtěte zde.

PČR projednal  v pátek 4. 2. 2011 senátní návrh zrušení nové maturity - podlehl intenzivní manipulaci ministra MŠMT a návrh zamítl!!!!! 

Stanovisko AŘG
Aktivita pana senátora Chládka neustala, V rámci svých možností se prosím k jeho iniciativě připojte a zaplavte poslance ČR důkazy o naprosté nutnosti zrušit státní maturitu ve stávající podobě. 
Seminář Připravenost státních maturit - 12. dubna 2011 (v rámci diskuze vystoupil s příspěvkem Mgr. Ladislav Vasevič - zástupce petice "Připomínky...") 

!NÁZOR: Zmetek. Státní maturita není vůbec připravena!  

 Státní maturita je zločin na dětech

Na školách se bude maturovat nejen na jaře, ale i na podzim. Učit se bude zřejmě jen v zimě. Maturovat na podzim? Proč ne, studenti k jarním termínům nemusí

  !!!!!!!!!!!!!!!!!!! DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A.doc (5 MB) !!!!!!!!!!!!!!!!
DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ - shrnuti.doc (135 kB)
REAKCE

 

 

více čtěte zde

 

počítadlo.abz.cz

Kolegové, široká veřejnosti - rozhodli jsme se veřejně projevit svou nespokojenost se situací kolem státních maturit. K našemu protestu se připojili pedagogové z celé republiky. Státní maturita byla přesto spuštěna. Čeká nás nelehké období boje za kvalitu českého vzdělávání a vzdělání. Stojíme proti aroganci úředníků a moci peněz. Naše odborné názory jsou zlehčovány, či dokonce přehlíženy. Přesto nerezignujeme. Budeme i nadále pravdivě informovat veřejnost o skutečném stavu věcí. Počítáme  s vašimi přispěvky. Ty prosím posílejte na email novakova@mgo.cz 


Stojí za přečtení...

27.04.2011 08:40

Neviditelný pes - ŠKOLSTVÍ

Žáci budou maturovat,...

Celý článek

—————

19.04.2011 09:33

Učitelka

  Jsem učitelka...

Celý článek

—————

19.04.2011 09:32

Eduin

  Vzdělávání je i naše...

Celý článek

—————

19.04.2011 09:30

Česká škola

  Česká škola jako...

Celý článek

—————


Kontakt

13.10.2009 12:01

Mgr. Ladislav Vasevič

Mgr. Ladislav Vasevič vyučuje na Matičním gymnázium Ostrava český jazyk a literaturu a dějepis. Kontakt: vasevic@mgo.cz 

Celý článek

—————

13.10.2009 12:00

Mgr. Naděžda Nováková

Mgr. Naděžda Nováková vyučuje na Matičním gymnázium Ostrava český jazyka a literaturu a anglický jazyk. Je vedoucí předmětové komise českého jazyka a literatury. Webmaster esborovny. Kontakt: novakova@mgo.cz

Celý článek

—————

13.10.2009 11:58

Mgr. Ivona Korpasová

Mgr. Ivona Korpasová vyučuje na Matičním gymnáziu Ostrava český jazyka a literaturu a anglický jazyk. Je vedoucí předmětové komise anglického jazyka. Kontakt: korpasova@mgo.cz

Celý článek

—————


počítadlo.abz.cz

Pro učitele

13.08.2010 16:23

Co požadujeme?

Co požadujeme a k čemu vyzýváme?              Nahlas říkáme to, co již dlouho všichni zainteresování vědí: nová státní maturita je jen jedním z dalších povedených tunelů, který vyvedl, odvádí, a co je nejhorší, trvale bude vysávat...

Celý článek

—————